Lustrumchallenge 50 jaar Sovon

Op deze kaart zie je de kilometerhokken in de vogelfiguren die geteld zijn (paars). Selecteer in de app Avimap een kilometerhok uit de figuur en houd minimaal een half uur een complete vogellijst bij.

Hoe meer hokken geteld, hoe duidelijker de vogelfiguren. De challenge loopt het gehele jubileumjaar 2023.

Bekijk het resultaat van de lustrumchallenge 2023

Uitleg over de challenge

Wil je weten hoe deze uitdaging precies werkt? En welke leuke beloningen voor je veldwerk er zijn? Kijk op deze pagina voor meer informatie en spelregels.

Top 10 meeste lustrumhokken geteld

In deze lijst zie je wie de meeste unieke kilometerhokken uit de vogelfiguren heeft geteld in 2023.
# Teller Aantal kmhokken
voor challenge
laatste
toevoeging
aantal
soorten
inspanning
Kees Scharringa 234 30 Sep 138 237:22
Leo Ballering 145 1 Okt 111 82:29
Dook Vlugt 132 23 Aug 170 173:56
Peter Meininger 112 1 Okt 125 99:31
J.W. Hallink 110 30 Sep 87 92:16
Dick Kuipers 100 9 Jun 122 80:24
Tjeu Vossen 99 19 Jun 96 88:46
Martin Benard 90 23 Sep 159 79:01
Louis Geraets 89 1 Okt 135 129:32
Koert Scholten 88 29 Sep 128 100:45
Bekijk alles

Soorten

In deze lijst zie je hoever de vogelfiguren al geteld zijn.
# Vogelart % geteld
Dodaars
94.34%
Woudaap
36.82%
Lepelaar
56.82%
Kolgans
91.54%
Grauwe Kiekendief
19.27%
Visarend
40.95%
Scholekster
81.11%
Strandplevier
68.46%
Kievit
13.94%
Grutto
49.44%
Visdief
100.00%
Holenduif
58.09%
Halsbandparkiet
59.95%
Steenuil
48.92%
Nachtzwaluw
84.21%
IJsvogel
28.75%
Middelste Bonte Specht
19.24%
Tapuit
63.16%
Vuurgoudhaan
22.22%
Koolmees
39.73%
Kortsnavelboomkruiper
59.04%
Raaf
46.80%