LiveAtlas van de vogels in Nederland

LiveAtlas is een project dat met behulp van eenvoudige streeplijsten de actuele verspreiding van vogels in Nederland in kaart brengt. Een logisch vervolg op de Vogelatlas. Iedere complete lijst geeft informatie over de aan- en afwezigheid van soorten. De lijsten geven ook inzicht in trefkansen van soorten gedurende het jaar. LiveAtlas is de eenvoudigste manier om mee te doen aan vogeltellingen in Nederland. Doe mee, want elk lijstje telt!

Lees meer informatie op de projectpagina

Doe mee met de uitdaging
In 2023 bestaat Sovon vijftig jaar. Bij dit lustrum hebben we een challenge bedacht. Vul complete lijsten van minimaal een halfuur (liefst van een uur) in de geselecteerde kilometerhokken in en zet de vogelvormen op de kaart. Tel zo een fraai T-shirt bij elkaar.

Naar de challenge

Bekijk lijsten

Grafiek