Lustrumchallenge 50 jaar Sovon

Op deze kaart zie je de kilometerhokken in de vogelfiguren die geteld zijn (paars). Selecteer in de app Avimap een kilometerhok uit de figuur en houd minimaal een half uur een complete vogellijst bij.

Hoe meer hokken geteld, hoe duidelijker de vogelfiguren. De challenge loopt het gehele jubileumjaar 2023.

Bekijk het resultaat van de lustrumchallenge 2023

Uitleg over de challenge

Wil je weten hoe deze uitdaging precies werkt? En welke leuke beloningen voor je veldwerk er zijn? Kijk op deze pagina voor meer informatie en spelregels.

Top 10 meeste lustrumhokken geteld

In deze lijst zie je wie de meeste unieke kilometerhokken uit de vogelfiguren heeft geteld in 2023.
# Teller Aantal kmhokken
voor challenge
laatste
toevoeging
aantal
soorten
inspanning
Tjeu Vossen 60 7 Feb 85 51:44
Kees Scharringa 57 7 Feb 82 43:32
Erik Mensonides 41 6 Feb 107 25:05
Dook Vlugt 40 8 Feb 94 46:32
Hans van der Steen 40 8 Feb 84 35:52
Louis Geraets 39 4 Feb 78 43:06
J.W. Hallink 36 8 Feb 65 36:15
Toon Laro 33 7 Feb 63 35:08
Marcel Klootwijk 29 31 Jan 106 19:48
Arend Vermaat 29 7 Feb 72 25:34
Bekijk alles

Soorten

In deze lijst zie je hoever de vogelfiguren al geteld zijn.
# Species % geteld
Dodaars
25.56%
Woudaap
9.25%
Lepelaar
17.73%
Kolgans
33.71%
Grauwe Kiekendief
10.19%
Visarend
16.76%
Scholekster
20.90%
Strandplevier
18.73%
Kievit
0.80%
Grutto
11.56%
Visdief
41.94%
Holenduif
36.44%
Halsbandparkiet
26.59%
Steenuil
2.14%
Nachtzwaluw
28.77%
IJsvogel
11.13%
Middelste Bonte Specht
5.71%
Tapuit
12.66%
Vuurgoudhaan
4.41%
Koolmees
16.45%
Kortsnavelboomkruiper
39.27%
Raaf
12.68%