Sovon LiveAtlas

LiveAtlas van de vogels in NL

LiveAtlas is een project dat met behulp van eenvoudige streeplijsten de actuele verspreiding van vogels in Nederland in kaart brengt. Een logisch vervolg op de Vogelatlas. Iedere complete lijst geeft informatie over de aan- en afwezigheid van soorten. De lijsten geven ook inzicht in trefkansen van soorten gedurende het jaar. LiveAtlas is de eenvoudigste manier om mee te doen aan vogeltellingen in Nederland. Doe mee, want elk lijstje telt!

Lees meer informatie op de projectpagina

Bekijk LiveAtlas lijsten

Ervaringen met de LiveAtlas

2018-12-30
De LiveAtlas ging officieel van start op de Landelijke Dag van dit jaar. Allerlei vogelaars zijn ermee aan het stoeien, want het is een aantrekkelijk idee: door consequent lijstjes bij te houden van wat je ziet gedurende een bepaalde tijdsperiode draag je bij aan het landelijke verspreidingsbeeld. En help je daarmee om de kaarten in de Vogelatlas te actualiseren. Lees verder

LiveAtlas

2018-11-23
LiveAtlas.nl staat live! LiveAtlas is de voortzetting van de Vogelatlas van Nederland, waarvoor ruim 2000 vogelaars de verspreiding van zowel broedvogels als wintervogels in kaart brachten. De basis daarvan bestond uit het invullen van complete lijsten per kilometerhok.

Grafiek

Soort: Jaar: